Home > Extra > Frequently Asked Questions

Why is Faunabiobalance sometimes added to the feeds?

beeld_faunabiobalance

Faunabiobalance is being added to breeding variants for a much better absorption of the feed.

For which animals is Kasper Faunafood foodstuff available?

certificaat_soja

Kasper Faunafood markets the best feeds for all kinds of animals, from mouse to elephant. Many Dutch Zoo animals are fed with Kasper Faunafood products daily. Together with the Dutch Zoo Association Kasper Faunafood works on a program to reduce the use of modified soy in animal feed in favour of the sustainable variant. By doing so Kasper Faunafood takes her responsibility as far as nature protection is involved.

To what types of Kasper Faunafood rabbit food is a remedy against coccidiosis is added?

We added a remedy against coccidiosis to Cuni100 breeding pellet and Rabbit Pellet Sport.

Why do all rabbit feed of Kasper Faunafood contain Faunabiobalance®?

Faunabiobalance® contains fatty acids (medium long chain) of vegetable origin. These fatty acids help supporting the intestinal health of  rabbits.

Did Kasper Faunafood remove zinc from its rabbit feeds?

No absolutely not. “Fat Belly Disease” is a serious illness among rabbits. However, the cause of this desease still has not been traced. It is a strong misunderstanding, that zinc was removed from rabbit feeds and that, as a result, the animals became ill. This is not the case. The medicine formerly used against Fat Belly Disease was called Zincbacitracin. This remedy was forbidden from the 1st of January 2007. However, Kasper Faunafood never used this ingredient in its rabbit products. Zincbacitracin was only available on veterinarian prescription.

Kan ik ervoor zorgen dat mijn dier niet besmet raakt?

De kans op coccidiose verkleinen kan door het verstrekken van voeding met een coccidiostaticum, of door ervoor te zorgen dat jonge kuikens zo min mogelijk in aanraking komen met mest. Hiermee wordt de kans verkleind dat de kuikens parasieten opnemen en geïnfecteerd raken. Verder is het verstandig om het hok schoon en droog te houden. Ook moeten de hokken niet te druk bevolkt zijn. Het ontwikkelen van de parasieten gaat namelijk het snelst in een vochtige en warme omgeving. Kasper Faunafood voegt een coccidiostaticum toe aan de opfokproducten voor pluimvee.

Wat is een coccidiostaticum?

Een coccidiostaticum is een middel dat aan voeders voor bepaalde jonge dieren toegevoegd mag worden. Het middel remt de ontwikkeling van parasieten waardoor de kans op een overwoekering in de darmen verkleind wordt. Met het verkleinen van de risico’s op een coccidiose uitbraak wordt ook de kans verkleind dat uw kostbare jonge kuikens ziek raken en niet krachtig en gezond opgroeien. In opfokvoeders van Kasper Faunafood voeders wordt daarom standaard een coccidiostaticum opgenomen.

Aan welke soorten is een coccidiostaticum toegevoegd?

  • 6003 Kuiken Opfokmeel 1
  • 6100 Gallus 1 Opfokmeel
  • 6001 Kuiken Opfokkruimel 1
  • 6101 Gallus 2 Opfokkorrel
  • 6003 Kuiken Opfokmeel 2
  • 6107 Kalkoen Opfokkruimel 1
  • 6002 Kuiken Opfkkorrel 2
  • 6108 Kalkoen Opfokkorrel 2
  • 6008 Vleeskuikenkorrel

Ik hoor veel over coccidiose. Wat is dat precies?

Coccidiose is een ziekte die wordt veroorzaakt door een darmparasiet. Deze parasieten nestelen zich in de darmwand en/of het slijmvlies. Als ze met heel veel zijn, gaat de darmwand kapot en kunnen voedingsstoffen niet meer goed opgenomen worden.
Coccidiose komt vooral voor bij jonge dieren omdat deze nog geen weerstand op hebben kunnen bouwen tegen deze parasieten.

Symptomen
De ernst van de ziekteverschijnselen hangt af van de mate van besmetting.
Kippen met coccidiose vertonen vrijwel altijd een zieke indruk; ze staan te dutten en/of gaan bol zitten, ze kunnen koud aanvoelen, vermageren en kan er sprake zijn van diarree. Daarnaast kan het voorkomen dat er bloed in de ontlasting zit. Coccidiose kan ook zorgen voor afwijkingen in het verenkleed. Dit heeft te maken met het tekort aan voedingsstoffen die worden opgenomen.

Besmetting
Besmetting vindt plaats via soortgenoten die de parasieten bij zich dragen. De parasieten bevinden zich in de mest en kunnen daardoor anderen besmetten. Deze parasieten zijn diersoort specifiek; daardoor is het niet mogelijk dat verschillende diersoorten elkaar besmetten. Een kalkoen kan dus geen kip besmetten.

Waarom wijzigt het type coccidiostaticum af en toe?

Het af en toe wijzigen van type coccidiostaticum verkleint de kans op vorming van resistente parasieten. Daarom wordt de tot nu toe gebruikte Diclazuril vervangen door Monensin. Alle bovengenoemde producten die vanaf heden worden geproduceerd, bevatten dus Monensin.

Back to Top