Eigenwijze grutto

De inmiddels bekendste weidevogel in Nederland, de grutto, is best eigenwijs. Ondanks het gezegde ‘In mei leggen alle vogels een ei’, legt de grutto deze namelijk al veel eerder in het jaar. Het is een zogenoemde vroege broeder. In mei is hij dus vaak al druk bezig met het voeden van zijn jongen, gemiddeld vier per nest. En zeker niet alléén in mei worden er eieren gelegd. Mus, spreeuw en vink bijvoorbeeld nestelen lekker door in de zomer.

Bron: Vogelbescherming Nederland