Parkietenzaad!

Parkietenzaad kan in de vorm van zaadmengsels en zachte voeders worden toegediend. Daarbij moet zo goed mogelijk worden nagebootst wat de vogel in de natuur eet. Het is van belang, dat de voeding zo gevarieerd mogelijk is, waarbij de kans op tekorten zo klein mogelijk wordt gehouden. Voor zowel zaadetende als insectenetende vogels heeft Kasper Faunafood een uitgebreid assortiment voeders. Eet smakelijk!