Disclaimer

Versie: 22.10.2018

Deze website wordt beheerd door Arie Blok BV, gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30133415, hierna genoemd “Arie Blok”. De gebruiksvoorwaarden van deze website kan u hieronder in detail vinden. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

De inhoud van de website
Het doel van deze website is louter informatief. De informatie over de producten die Arie Blok verdeelt en de service die wordt verleend, alsmede de antwoorden op de vragen, gesteld via het contactformulier worden enkel ter informatie gegeven en houden geen enkel advies of handleiding in.
Arie Blok stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Arie Blok kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staat Arie Blok niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Arie Blok en de bedrijven die aan haar gelinkt zijn en diens directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Arie Blok is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onder andere:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten;

  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;

  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;

  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt;

  • Inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Externe links
Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Arie Blok heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. Arie Blok is dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Arie Blok of aan de bedrijven die aan Arie Blok gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Arie Blok.

U mag, na de verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Arie Blok. Alle rechten voorbehouden’. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar info@arieblok.nl

Persoonsgegevens en privacy
Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van uw persoonlijke gegevens, die jullie ons bezorgen.

Vragen en klachten
Arie Blok wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Hebt u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via ons contactformulier of via mail op info@arieblok.nl Of contacteer Arie Blok schriftelijk: Arie Blok BV, Postbus 30, 3440 AA Woerden

Ter aanvulling
Arie Blok heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. Voor eventuele geschillen in verband met deze website zijn uitsluitend rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar Arie Blok gevestigd is.

Kasper Faunafood

Bezoekersadres:
Leidekkersweg 2A
3449 JH Woerden
Nederland

Postadres:
Postbus 30
3440 AA Woerden
Nederland

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!

België
© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta