pfas in eieren

PFAS in eieren? Wees gerust: het kippenvoeder van Kasper Faunafood is alleszins niet de bron.

PFAS is de afgelopen tijd niet uit het nieuws te bannen. Ongeruste klanten vragen zich af of het eten van eieren van hun hobbykippen wel veilig is en wat de bron van PFAS in eieren kan zijn.

PFAS in eieren? Wees gerust: het kippenvoeder van Kasper Faunafood is alleszins niet de bron.

PFAS is de afgelopen tijd niet uit het nieuws te bannen. Ongeruste klanten vragen zich af of het eten van eieren van hun hobbykippen wel veilig is en wat de bron van PFAS in eieren kan zijn.

We kunnen iedereen gerust stellen dat de Kasper Faunafood voeders veilig zijn.

  • In Kasper Faunafood voeders worden uitsluitend gecertificeerde grondstoffen gebruikt die ook in voeders voor professionele veehouderijbedrijven worden gebruikt. Voeders voor hobbykippen bevatten dus dezelfde kwaliteit als de voeders voor kippen die supermarkteieren leggen. Daarmee is hobbypluimveevoer niet risicovoller!

  • Kasper Faunafood voeders zijn geproduceerd conform het GMP+ kwaliteitsborgingssysteem. Controle op kwaliteit en voedselveiligheid gebeurt door de hele keten heen, daarvoor zijn diverse monitoringsprogramma’s actief.

  • Als er PFAS in eieren wordt geconstateerd dan dat te wijten aan bodem- of waterverontreiniging.

  • Kennis, wetgeving en meetmethoden met betrekking tot PFAS is sterk in ontwikkeling. Plantaardige voedermiddelen zoals die worden gebruikt in de Kasper Faunafood hobbydiervoeders zijn door Secure Feed als niet risicovol geclassificeerd. Lees meer over securefeed op www.securefeed.be

Kasper Faunafood

Bezoekersadres:
Leidekkersweg 2A
3449 JH Woerden
Nederland

Postadres:
Postbus 30
3440 AA Woerden
Nederland

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta